Inici del Contingut

Objectius formatius

El pràcticum és un sistema de pràctiques tutelades en empreses del ram de l'alimentació i en institucions sanitàries vinculades al camp de la nutrició clínica. En el nostre centre se li ha donat un protagonisme molt especial, ja que se l'ha considerat com una manera pràctica de formació real i com un esquema per explorar i submergir-se en el món laboral relacionat amb la professió a la qual dóna accés el títol de grau en Nutrició Humana i Dietètica.

El pràcticum va enfocat a l'adquisició i desenvolupament de competències transversals en la realització de pràctiques en l'àmbit clínic, administratiu o de salut pública relacionades amb la nutrició humana i amb la dietètica en la salut i en la malaltia (hospitals, centres d'assistència primària o sociosanitaris, organitzacions comunitàries, indústries alimentàries i de restauració col·lectiva).