Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en  Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Lleida
Centre docent:  Facultat de Medicina
                       C/ Montserrat Roig nº 2
                       25008 Lleida
                       T (+34) 973 70 24 00
                       http://www.medicina.udl.cat                    

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
· Matèries de formació bàsica (FB) 60
· Matèries obligatòries (B) 114
· Matèries optatives (O) 30
· Treball fi de grau (F) 6
· Pràcticum (P) 30
Total 240

Pla d'estudis 2019-20

 1r curs (60 crèdits) PLA NOU
 Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100601
  Biologia i Genètica guia docent
FB 9
100603
  Anatomia Humana guia docent
FB 9
100602
  Química Bàsica guia docent
FB 6
100607
  Antropologia guia docent
FB 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100600
  Bioquímica i Metabolisme guia docent
FB 9
100604
  Fisiologia guia docent
FB 9
100605
  Bioestadística guia docent
FB 6
100606
  Psicologia guia docent
FB 6
2n curs (60 crèdits) PLA NOU
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100638
 Bromatologia guia docent
B 9
100610
 Microbiologia i Parasitologia dels Aliments guia docent
B 9
100642
 Nutrició guia docent
B 9
100640
 Avaluació de l'estat nutricional guia docent
B 3
Primer semestre (PLA VELL a extingir)
100608
 Bromatologia guia docent
B 10
100616
 Nutrició guia docent
B 11
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100615
  TICS aplicades a la Nutrició guia docent
B 6
100619
  Fisiopatologia guia docent
B 9
100609
  Processat dels Aliments guia docent
B 6
100611
  Higiene dels Processos Alimentaris guia docent
B 6
100643
  Dietètica guia docent
B 9
3r curs (60 crèdits) PLA VELL
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100621
  Epidemiologia de la Nutrició guia docent
B 9
100617
  Dietética guia docent
B 8
100614
 Dret,Ètica i Deontologia en la nutrició  Humana guia docent
B 6
100613
  Economia i Empresa Alimentària guia docent
B 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100620
  Salut Pública i Nutrició Comunitària guia docent
B 9
100612
  Qualitat i Seguretat Alimentària guia docent
B 6
100618
  Nutrició Clínica i Dietoteràpia guia docent
B 13
 100636
 Dietètica aplicada guia docent
 O 3
4t curs (60 crèdits) PLA VELL
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100624
  Alimentació i Esport guia docent
O 6
100625
  Components Bioactius dels Aliments guia docent
O 6
100626
  Sistemes de Restauració Col·lectiva i Càtering guia docent
O 6
100627
  Psicopatologia de l'Alimentació guia docent
O 6
100629
  Nutricèutics i Envelliment guia docent
O 6
100630
  Nutrició en Pacients Crítics i Dependents guia docent
O 6
 
  Materia transversal  
O 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100628
  Nutrigenòmica guia docent
O 6
100622
  Pràcticum guia docent
 P 30
 100631
  Treball fi de grau guia docent
F 6

  

Prerequisits per al grau en Nutrició Humana i Dietètica.

 • Per poder matricular‐se de la matèria Nutrició Clínica i Dietoteràpia s'ha de tenir aprovada Nutrició.
 • Per poder matricular‐se del pràcticum s'han de tenir superades les matèries següents: Bromatologia, Processament d'Aliments, Nutrició, Dietètica, Nutrició Clínica i Dietoteràpia, i Fisiopatologia.
 • Per poder matricular-se de les materies optatives s'han de tenir superades les matèries següents:
  • Alimentació i esport: Bioquímica i metabolisme; Nutrició; Bromatologia; Dietètica
  • Nutrigenòmica: Biologia i genètica; Bioquímica i metabolisme; Bioestadística
  • Restauració col·lectiva i catering: Processat d'aliments; Higiene dels productes alimentaries; Qualitat i seguretat alimentaria
  • Nutracèutics i envelliment: Biologia i genètica; Química bàsica; Bioquímica i metabolisme; Nutrició
  • Nutrició en Pacients Críticis i Dependents: Nutrició Clínica i Dietoteràpia
  • Psicopatologia de l'alimentació: Psicologia
  • Compostos bioactius: Nutrició; Bromatologia
 • Per poder fer el treball de fi de grau s'han de tenir aprovades totes les matèries del grau.

Avaluació de les matèries

En la majoria de matèries, els sistemes d'avaluació són molt similars en tots els mòduls teoricopràctics. És una avaluació diversificada en la qual es tenen en compte els aspectes següents:

 • Proves escrites sobre continguts i conceptes teòrics (50%)
 • Avaluació contínua (50%):
  • Avaluació de les activitats relacionades amb les pràctiques o amb la resolució de problemes (20%)
  • Avaluació de la capacitat d'integració de conceptes i la seua aplicació de manera transversal (30%)
 • L'evaluació de les pràctiques externes es farà amb una presentació i defensa de un treball en públic.