Inici del Contingut

Guias docentes 2017-2018

 

Plan de estudios curso 2017-2018

 1r curs (60 crèdits)
 Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100601
  Biologia i Genètica guía docente
FB 9
100603
  Anatomia Humana guía docente
FB 9
100602
  Química Bàsica guía docente
FB 6
100607
  Antropologia guía docente
FB 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100600
  Bioquímica i Metabolisme guía docente
FB 9
100604
  Fisiologia guía docente
FB 9
100605
  Bioestadística guía docente
FB 6
100606
  Psicologia guía docente
FB 6
2n curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100608
  Bromatologia guía docente
B 10
100610
  Microbiologia i Parasitologia dels Alimnets guía docente
B 9
100616
  Nutrició guía docente
B 11
100637 
  Metabolisme i Nutrició guía docente
O 3
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100612
  Qualitat i Seguretat Alimentària guía docente
B 6
100619
  Fisiopatologia guía docente
B 9
100609
  Processat dels Aliments guía docente
B 6
100611
  Higiene dels Processos Alimentaris guía docente
B 6
3r curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100621
  Epidemiologia de la Nutrició guía docente
B 9
100617
  Dietética guía docente
B 8
100614
  Bioètica i Deontologia guía docente
B 6
100613
  Economia i Empresa Alimentària guía docente
B 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100620
  Salut Pública i Nutrició Comunitària guía docente
B 9
100615
  TICS Aplicades a la Nutrició guía docente
B 6
100618
  Nutrició Clínica i Dietoteràpia guía docente
B 13
 100636
 Dietètica aplicada guía docente
 O 3
4t curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100624
  Alimentació i Esport guía docente
O 6
100625
  Components Bioactius dels Aliments guía docente
O 6
100626
  Sistemes de Restauració Col·lectiva i Càtering guía docente
O 6
100627
  Psicopatologia de l'Alimentació guía docente
O 6
100629
  Nutricèutics i Envelliment guía docente
O 6
100630
  Nutrició en Pacients Crítics i Dependents guía docente
O 6
 
  Materia transversal  
O 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100628
  Nutrigenòmica guía docente
O 6
100622
  Pràcticum guía docente
 P 30
 100631
  Treball fi de grau guía docente
F 6

  

Prerequisits per al grau en Nutrició Humana i Dietètica.

 • Per poder matricular‐se de la matèria Nutrició Clínica i Dietoteràpia s'ha de tenir aprovada Nutrició.
 • Per poder matricular‐se del pràcticum s'han de tenir superades les matèries següents: Bromatologia, Processament d'Aliments, Nutrició, Dietètica, Nutrició Clínica i Dietoteràpia, i Fisiopatologia.
 • Per poder matricular-se de les materies optatives s'han de tenir superades les matèries següents:
  • Alimentació i esport: Bioquímica i metabolisme; Nutrició; Bromatologia; Dietètica
  • Nutrigenòmica: Biologia i genètica; Bioquímica i metabolisme; Bioestadística
  • Restauració col·lectiva i catering: Processat d'aliments; Higiene dels productes alimentaries; Qualitat i seguretat alimentaria
  • Nutracèutics i envelliment: Biologia i genètica; Química bàsica; Bioquímica i metabolisme; Nutrició
  • Nutrició en Pacients Críticis i Dependents: Nutrició Clínica i Dietoteràpia
  • Psicopatologia de l'alimentació: Psicologia
  • Compostos bioactius: Nutrició; Bromatologia
 • Per poder fer el treball de fi de grau s'han de tenir aprovades totes les matèries del grau.

Avaluació de les matèries

En la majoria de matèries, els sistemes d'avaluació són molt similars en tots els mòduls teoricopràctics. És una avaluació diversificada en la qual es tenen en compte els aspectes següents:

 • Proves escrites sobre continguts i conceptes teòrics (50%)
 • Avaluació contínua (50%):
  • Avaluació de les activitats relacionades amb les pràctiques o amb la resolució de problemes (20%.
  • Avaluació de la capacitat d'integració de conceptes i la seua aplicació de manera transversal (30%)
 • L'evaluació de les pràctiques externes es farà amb una presentació i defensa de un treball en públic.