Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Nutrició Humana i Dietètica     SegellAcreditacioAQU_GNHDietetica_ca

La nutrició és un dels factors més determinants en la salut de la població. Es considera que els hàbits alimentaris són la segona causa de malaltia i mort evitable en el món occidental, després del tabac. Així mateix, la desnutrició és la principal causa de mort en els països del Tercer Món. La dietètica i la nutrició són, per tant, una qüestió de salut pública a tot el planeta.

 

L'ensenyament dintre del grau en Nutrició Humana i Dietètica té com a objectiu formar professionals que siguin capaços d'entendre el procés de la nutrició i aplicar aquests coneixements en el camp de la dietètica, adquirir una formació bàsica per iniciar-se com a investigadors tant en l'àmbit de la nutrició com en el de la dietètica i inculcar una formació transversal que els permeti treballar amb altres professionals de l'àmbit de les Ciències de la Salut (equips multidisciplinaris), tant en la pràctica assistencial com en la investigació.

NOTES DE TALL
  1a assignació 4a assignació
2010 6,990 6,570
2011 7,300 6,135
2012 5,826 5,000
2013 6,500 5,590
2014 7,130 5,000
2015 7,282 6,037
2016 7,670  7,368
2017 7,421  5,440
2018 7,822  6,438
2019 8,066 6,998