Inici del Contingut

Per què estudiar?

 • Quines són les conseqüències per a la salut de problemes tan prevalents com l'obesitat, la desnutrició, la diabetis, les hiperlipidèmies?
 • Com pot repercutir en la salut de la població una alimentació amb manca de fibra?
 • Què pot passar quan es fa una dieta desequilibrada o desviada?
 • Quines són les principals característiques d'una dieta saludable i com podem incidir en l'educació per a la salut de la població?
 • Com són i com es fan les dietes específiques per als principals tipus de malalties?
 • Què és i com s'utilitza la nutrició artificial?

Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen en el camp de la nutrició i que els professionals de la Dietètica i la Nutrició han de conèixer i saber resoldre.

Sortides professionals dels Graduats en Nutrició Humana i Dietètica

Segons el Consell d'Europa, des de l'any 1986 es van definir els àmbits d'actuació dels dietistes/nutricionistes, àmbits que es corresponen amb les sortides professionals habituals d'aquests titulats:

 • Alimentació de persones malaltes.
  Treball en hospitals i en centres d'assistència primària.
 • Indústries alimentàries.
  Treball en programes de recerca i en tasques d'informació i promoció de productes per assegurar l'enllaç entre màrqueting, tecnologia i investigació i desenvolupament.
 • Centres d'investigació d'organismes públics i privats.
  Treball en equips de recerca bàsica o aplicada, tant en el camp clínic com en el de la nutrició comunitària.
 • Consum i educació alimentari-nutricional.
  Treball en l'àmbit de la informació i l'educació (centres d'informació al consumidor, associacions de malalts crònics, escoles, etc.).
 • Activitats docents.
  Tasca docent en ensenyaments reglamentats o no, personal sanitari, personal de serveis de restauració, etc.
 • Activitats diverses.
  Treball d'assessorament tècnic, organització de serveis en diferents àmbits (geriàtrics, centres esportius, etc.).
 • Exercici lliure de la professió.
  Comunicació i divulgació en diversos mitjans: premsa, ràdio, televisió i d'altres.