Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
Branca de coneixement
Ciències de la Salut
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Any d'inici
2016
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240
Idioma d'impartició
Català, castellà
Places
45
Curs acadèmic
2019-2020
Preu ECTS
35,77 €/crèdit
Coordinador/a
Núria Eritja
Secretaria
Cap de negociat acadèmico-docent del Campus de CS

salut.secretariacentre@udl.cat